karriarguiden.se

 

  Inspektionen för strategiska produkter

Om ISP

ISP är en statlig myndighet med uppdrag inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Myndigheten är tillstånds- och tillsynsmyndighet när det gäller krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt nationell myndighet för kemvapenkonventionen. ISP hanterar även sanktioner, deltar i internationellt samarbete och ger Regeringskansliet stöd och bistånd inom nämnda områden.

Instruktion och regleringsbrev

Regeringen styr ISP genom en instruktion och årliga regleringsbrev. I instruktionen anges ISP:s ansvarsområden och uppgifter. I regleringsbrevet anges mål och återrapporteringskrav samt tilldelade resurser för myndighetens förvaltning och verksamhet.

Regleringsbrev för 2020

Förordning (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter

Förordning (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter 

Tillhörighet

Beredningsfrågor gällande verksamheten hanteras av Utrikesdepartementets enhet för nedrustning och icke-spridning (UD-NIS). Ansvarigt statsråd är justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Bakgrund

ISP bildades den 1 februari 1996 efter ett riksdagsbeslut, genom Proposition 1995/96:31, Ny myndighet för kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt känsliga produkter.

Bransch

Inspektion, Kontroll & Tillståndsgivning

Anställda

-

Huvudkontor

Solna

Missa inga jobb från Inspektionen för strategiska produkter

Genom att fylla i din e-postadress så godkänner du Allmänna villkor