Vi på Karriärguiden.se och NetJobs tror på att leverera en kraftfull produkt och strålande service. Den bästa indikatorn på hur vi kan hjälpa ditt företag kommer från våra egna kunder. Nedan ser du ett axplock av omdömen från våra nuvarande kunder:

 • Advokaterna Orrenius & Cederberg

  Vi är helt nöjda med den hjälp vi fick av Juridikjobb, hanteringen var snabb, rådgivningen adekvat, annonseringen bra och resultatet gott och ledde till rekrytering av en lämplig biträdande jurist. Vi kan väl tänka oss att anlita Juridikjobb på nytt vid nästa rekryteringstillfälle.

  Tord Cederberg
  Advokat & Delägare


 • DEKRA Automotive AB

  Vi expanderar kraftigt och har använt oss av NetJobs och Teknikjobb.se vid ett flertal tillfällen sedan hösten 2012 för att hitta rätt kandidater i rätt tid.

  Samarbetet med NetJobs har präglats av idel välvilja och mycket snabb service vid förändring av annonsunderlag och kreativa annonslösningar.

  Minnie Borg
  HR-chef DEKRA Automotiv AB
 • ULNA AB (ProTalent)

  Eftersom det blivit allt svårare att rekrytera till vissa områden har vi valt att se oss om efter fler kanaler för detta ändamål. Vi påbörjade ett samarbete med förskolejobb.se och märkte vid första annonseringen att vi fick bättre gensvar. Min kontaktperson är engagerad och mån om att följa upp och stämma av med mig samt bevaka så att vi får ut mesta möjliga av de tjänster vi köpt.

  Hanna Olofsson
  Verksamhetschef
  Ulna AB


 • Advokatfirman Gärde & Partners

  Efter att ha prövat en hel del olika alternativ tidigare så var vi en aning tveksamma till en början.

  Vi är dock mycket nöjda och överraskade, framför allt av de fina ansökningar som vi fått och känner oss trygga med att vi valt två bra kandidater.
  Det tycks som om för oss rätt målgrupp använder juridikjobb.se. Vår kontaktperson har också varit lätt att diskutera med.
  Vi kommer gärna att nyttja juridikjobb.se igen.
  Vad som var bra var att annonsen låg kvar till dess att vi funnit våra kandidater.

  Bengt Gärde
  Advokat & Delägare
  Gärde & Partners

   


 • .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)

  Samarbetet med Netjobs och dess nätverk av nischade jobbsajter är ett jättebra komplement i vår rekryteringsprocess och ger oss möjlighet att synas med våra annonser i både ett brett och ett nischat sammanhang.

  Marzena Doberhof Platin
  HR-ansvarig


 • Psykiatrin för Barn och unga vuxna, BUV

  Genom samarbetet med Hälsojobb.se har vi fått ett engagerat och professionellt bemötande i uppgiften att rekrytera specialister till vår unga vuxna enhet. Genom moderna lösningar och effektiva annonseringar når vi framgång i vårt rekryterings arbete.

  Jag kan varmt rekommendera Hälsojobb.se i rekryteringsarbetet.

  Antonia Simon-Risberg
  Cheföverläkare
  Örebro Läns Landsting


 • HTC Sweden AB

  Som tillväxtföretag är vi regelbundet i behov av att hitta rätt personal. Samarbetet med NetJobs/TeknikJobb har fungerat mycket bra med snabb och kompetent service. De nischade jobbsajterna ger oss möjlighet att snabbt nå rätt målgrupp.

  Agne Karlsson
  Personalchef


 • Miro Kids Förskola AB

  Som relativt ny användare av förskolejobb.se, såg vi redan från första veckan en otrolig respons på våra annonser. Förskolejobb.se har visat sig vara mycket målinriktade och seriösa och har verkligen engagerat sig i vårt företag och hur vi skall få ut så mycket som möjligt av den tjänst man sålt till oss

  Natalie Werner
  Miro Kids Förskola


 • Ekerö kommun

  För mig är Hälsojobb.se, del av NetJobs, den nätsida som sticker ut bäst av de jag har varit i kontakt med. Den personliga kontakten har präglats av hög servicegrad, tydliga och anpassade erbjudanden tillsammans med snabba och bra underlag/statistik för egna värderingar om värdet av abonnemanget. Det är enkelt och lätt att komma överens med NetJobs.


  Torbjörn Sundström
  Sektionschef
  Ekerö kommun


 • Bromma Hemtjänst

  Inom hemtjänsten sker snabba förändringar i kundunderlaget. Volymerna/kunderna har ökat kraftigt och även de olika omvårdnadskrav som ställs på verksamheten under de senaste åren.

  I och med denna förändring ställ högre krav på att rekrytera kompetent personal. Det gäller personal såsom undersköterskor och personal i chefsposition. Vår verksamhet har under flertalet år samarbetat med Hälsojobb.se och därigenom kunna rekrytera de  bästa och mest kompetenta medarbetarna.

  Vår verksamhet är nöjda och kan rekommendera Hälsojobb.se för en lyckosam rekrytering.

  Kerstin Henriksson
  Enhetschef Bromma hemtjänst
  Stockholms stad


 • Yellow Bird

  Vi är väldigt nöjda och använder oss gärna av JuridikJobb.se och NetJobs tjänster framöver. Vi fick under hela tiden uppmärksam och tillmötesgående service inte minst när det blev lite strul i början med att få upp annonsen. I slutändan hittade vi rätt kandidat via er, och har nu tillsatt tjänsten vi annonserade ut.

  Damon Hatefi
  Office Manager
  Yellow Bird
  A Zodiak Media Company


 • Norrköpings kommun - Utbildningskontoret

  Vi har använt oss av NetJobs och ITjobb.se vid ett flertal tillfällen sedan 2010 och samarbetet har fungerat bra. Vi får in ett kontinuerligt flöde av kandidater med bra kvalité

  Katarina Westmar
  Utvecklingschef IT-enheten


 • Stora Hammars Skola

  Stora Hammars skola växer så det knakar och vid rekrytering av nya förskollärare har jag som rektor goda erfarenheter av att arbeta med NetJobs och "Förskolejobb.se". Vi hittar snabbt och kostnadseffektivt bra kandidater. Jag kan varmt rekommendera förskolejobb.se!

  Stina Hansson
  Rektor


 • ProTalent AB

  Som rekryteringsföretag är vi beroende av att både för vår egen och för våra kunders del, ha tillgång till skarpa kanaler till rätt kandidater. NetJobs har både bredd och djup och är oftast vårt förstahandsval när vi behöver ha extra exponering.

  Som samarbetspart upplever vi dem som kunniga, professionella och kvicka att leverera. Vi är väldigt nöjda med servicegraden. Det skall vara enkelt att göra affärer och att samarbeta, det är det med NetJobs.

  Roger Rönnerhag
  Partner/konslut
  ProTalent AB


 • NOVATOR Solutions AB

  NetJobs har lyckats leverera bra. På tre annonser har vi tillsatt två tjänster.

  Henrik Ulfhielm
  VD, Novator Solutions AB


 • Familjen Dafgård AB

  Under 2012 har vi sökt konsulenter/säljare, chaufförer samt tekniker och fått ett stort och bra urval. Kontakten med Karriärguiden/NetJobs fungerar utmärkt och vårt samarbete kommer att fortsätta under 2013.

  Bengt Olsson
  Personalchef


 • EssVision AB

  Vi är riktigt nöjda med den service och bemötande vi har fått från IT-jobb.se. Många anmälde sitt intresse till den tjänst vi utlyst som systemutvecklare och vi kunde på kort tid anställa personal med kompetens som efterfrågades.

  Joakim Stenius
  Informations- och marknadsansvarig
  EssVision AB, Sigtuna