Navigation


Klicka här för att se jobb inom din yrkeskategori.

Din ansökan skickas direkt till ansvarig
person hos arbetsgivaren

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän söker en HR- och utvecklingsstrateg

Vårt uppdrag är att stödja våra 79 000 invånare i Munkedal, Lysekil och Uddevalla kommuner. I första hand innebär det förebyggande insatser för att förhindra olyckor eller begränsa följderna av olyckor.

Vi ansvarar också för att hantera akuta insatser – Räddnings­tjänstförbundet Mitt Bohuslän är ett kommunalförbund för räddnings­tjänst i tre kommuner med 200 medarbetare.

I en och samma person söker vi nu en HR-ansvarig som också kan ta plats och utveckla vår verksamhet – en utvecklingsstrateg. Det här är en tjänst du kan vara med och påverka och utforma. Du kommer in i en spännande, expansiv fas.

Din roll som utvecklingsstrateg.

Hos oss kommer du att inta en central position i vår ledningsgrupp. Fokus i din funktion som strateg är självklart strategi, men också uppföljning, kvalitet, samordning och framförhållning för hela organisationen.

Du ansvarar för den övergripande, strategiska planeringen och uppföljningen för hela organisationen i samråd med Förbundschefen.

Men det finns fler uppgifter:

 • Stödfunktion för hela kommunalförbundet i övergripande, strategiska utvecklingsfrågor där det också ingår att utveckla olika styrdokument och bevaka förändringar i krav och lagstiftning.
 • Att i samverkan med övriga i ledningsgruppen skapa styrdokument, handlingsprogram, verksamhetsplaner och kompetensutvecklingsplaner.
 • Driva löneprocesser inom förbundet så att dessa är anpassade och konkreta.
 • Bevaka övergripande strategiska utvecklingsfrågor.
 • Samla in, sammanställa och redovisa material om måluppfyllnad.
 • Driftsätta ett gemensamt måluppfyllnad-/projektledningssystem och sedan ansvara löpande för systemet.
 • Delta i såväl kommunala som regionala aktiviteter.
 • Omvärldsbevaka och samverka med andra räddningstjänster och samverkande organisationer.
 • Ansvara för att följa upp regelstyrda planer samt att löpande bokföra, sammanställa och redovisa aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Ansvara för att samla in och sammanställa årlig statistik.

Din roll som HR-ansvarig.

Du är strategiskt och operativt ansvarig för våra HR-relaterade frågor så som:

Strategisk planering av medarbetarsamtal, arbetsskadeuppföljning, arbetsmiljöfrågor, rehab-insatser, arbetsrättsliga bestämmelser, ledarskapsutveckling, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Det här är andra uppgifter du säkert har erfarenhet av:

 • Du är arbetsgivarens representant i samverkan och förhandlingar med de fackliga organisationerna.
 • Utveckla och säkerställa en adekvat intern information.
 • Ansvara för att cheferna har de verktyg som de behöver i sitt ledarskap och att kontinuerligt arbeta med ledarskapsutveckling.
 • Ansvara för policydokument inom HR-området.
 • Bidra till en optimal organisation som stöttar de övergripande målen.
 • Bidra till att roller och ansvar är tydliga i organisationen.

Känner du igen dig?

Du är drivande, coachande och kommunikativ med fallenhet för att skapa, bygga upp och upprätthålla goda relationer.

Tillsammans med våra chefer har du en viktig roll i att utveckla verksamheten. Du har många kontakter i ditt dagliga arbete och behöver därför både tycka om och vara bra på att samarbeta. Dessutom är du förändringsbenägen och duktig på att få gehör för de frågor du driver.

Du har en relevant akademisk utbildning med några års erfarenhet av HR- och strategiarbete.

Sök redan i dag. Vi ser fram emot att få träffa dig.

I denna rekrytering samarbetar vi med Cordovan. För ytterligare information kring tjänsten är du välkommen att kontakta vår rekryteringskonsult Pia Strandh på 073-340 92 13. 

Din ansökan ser vi fram emot senast den 2 april

Din ansökan skickas direkt till ansvarig
person hos arbetsgivaren
Skriv ut

Arbetsgivare

Plats

Anställningsform

- Heltid

ID

1811147

Utbildningsnivå

Universitet/Högskola

Tipsa dina vänner