Lediga jobb: Statens beredning för medicinsk utvärdering

SBU

SBU är en statlig myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder. SBU analyserar metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. Målet är att ge ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur vården ska utformas.

På SBU i Stockholm arbetar ett 60-tal personer med att samordna projektgrupperna, sammanställa rapporter och sprida resultaten av utvärderingarna.

SBU:s aktiva nätverk av sakkunniga från klinik och forskning omfattar många hundra personer i olika projekt runt om i Sverige och utomlands. Här finns framstående experter inom bland annat medicin, omvårdnad, tandvård, hälsoekonomi, etik och epidemiologi. I olika SBU-projekt sållar dessa experter fram de vetenskapliga byggstenar som ska ligga till grund för en säkrare och bättre hälso- och sjukvård.

Vi har begränsade möjligheter att ta emot spontanansökningar. Återkom istället regelbundet till vår presentation för information om lediga jobb.

SBU har gjort medieval för rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Arbetsgivare

Statens beredning för medicinsk utvärdering

Statens beredning för medicinsk utvärdering

http://www.sbu.se/sv/

Plats

  • - Sverige
  • - Stockholms län

Adress

Olof Palmes Gata 17, Stockholms län, 103 59 Stockholm

Bransch

  • - Offentlig tjänst

Aktuella jobbannonser

Tipsa dina vänner