Navigation


Klicka här för att se jobb inom din yrkeskategori.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF...

OBS: ANSÖKNINGSTIDEN HAR PASSERAT!

Visa aktuella jobb i denna kategori.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, är en statlig myndighet som startade sin verksamhet den 1 januari 2004 i Katrineholm. Myndigheten har ca 60 anställda.

IAF svarar för den samlade tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen. Rättssäkerhet, likabehandling och legitimitet är viktiga utgångspunkter för IAF:s uppdrag.

De huvudsakliga uppgifterna för IAF är att svara för tillsyn över arbetslöshetskassorna, att granska Arbetsmarknadsverkets system, rutiner och handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkring samt att svara för försäkringsjuridiska uppgifter, bl. a. att representera staten i domstol i mål som gäller arbetslöshetsförsäkringen och att utfärda föreskrifter m.m. i enlighet med lagstiftningen.

IAF leds av en generaldirektör och består av tre enheter: Tillsynsenheten, Försäkringsjuridiska enheten och Kanslienheten.

Inom IAF vill vi ta vara på de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser olikheter inom personalgruppen som något som berikar arbetet och ökar förutsättningarna att nå bra resultat.

Tjänsten är placerad på Försäkringsjuridiska enheten. Enheten svarar för juridiska uppgifter inom området, bl.a. att representera staten i domstol i mål som gäller arbetslöshetsförsäkringen och att utfärda föreskrifter och allmänna råd i enlighet med lagstiftningen. Vidare ingår att följa och stödja myndighetens verksamhet i övrigt med försäkringsjuridisk kompetens. Enhetens uppgifter omfattar också handläggning av ärenden m.m. enligt EG-förordningen 1408/71 rörande arbetslöshetsersättning till migrerande arbetskraft.

Arbetsuppgifter:
Medverka i bland annat följande uppgifter: Föra statens talan i förvaltningsdomstol i ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen, Utarbeta yttranden till förvaltningsdomstolar, JO, JK m.fl, Utarbeta allmänna råd och föreskrifter till lagstiftningen inom området, Handlägga föreningsadministrativa ärenden gällande arbetslöshetskassorna, rättsutredningar, ärenden enligt EG-förordningen 1408/71 samt skadeståndsärenden.

Kvalifikationer:
Juristexamen. Vi söker notariemeriterade jurister helst med vana av kvalificerat arbete inom området, goda kunskaper i förvaltningsrätt och erfarenhet av handläggning vid förvaltningsdomstol eller från arbete på arbetsförmedling. Erfarenhet från arbete inom arbetslöshetsförsäkrings- eller socialförsäkringsområdet är meriterande liksom erfarenheter av EG-rättsliga frågor. Intresse för arbetsmarknadsfrågor och kunskap om arbetsmarknadspolitiken är viktiga i arbetet. Vi förutsätter att du har god analytisk förmåga samt god skriftlig och muntlig uttrycksförmåga. Goda språkkunskaper är meriterande. Utpräglad samarbetsförmåga och förmåga att ta eget ansvar liksom datorvana är en förutsättning för arbetet.

Arbetstid/Varaktighet
Heltid/Tills vidare

Lön
Fast lön. Enligt överenskommelse.

Kontaktpersoner
Carina Karlsson, ******, Gruppchef
Hans Forsström, ******, Personalchef

Fackliga kontaktpersoner
Rolf Hermond, ******, ST
Anna Eng, ******, SACO
Birger Granberg, ******, SEKO

Ansökan
Sista ansökningsdag******
Ange referens: 635

Vi tar emot ansökan via formuläret nedan eller via epost: ******

Arbetsgivare
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
BOX 210
64122 KATRINEHOLM
Tel: ******
Fax: ******
E-post: ******
Mer information på www.iaf.se

Besöksadress
HANTVERKAREGATAN 3
KATRINEHOLM
Skriv ut

Arbetsgivare

Liknande jobb